Senzomotorická stimulace

Senzomotoriká stimulace je metoda založená na neurofyziologickém podkladě. Pro trénink v rámci senzomotorické stimulace se využívají různé balanční pomůcky: kulové a válcové úseče, balanční sandály, minitrampolíny, nafukovací míče, ad.

Vychází z koncepce o 2 stupních motorického učení:

Cílem senzomotorické stimulace je zvládnout 2.stupeň – dosažení reflexní, automatické aktivace žádaných svalů v takovém stupni, aby pohyby nevyžadovaly kontrolu naší vůlí a výsledný pohyb byl optimální a co nejméně zatěžující. Vlastnímu cvičení předchází úprava funkce periferních struktur.

Indikace: