Centrum léčebné rehabilitace, založené v roce 1992, je ambulantní zdravotnické zařízení, jehož zřizovatelem je Hlavní město Praha. Kolektiv speciálně vyškolených fyzioterapeutů a lékařů specialistů v oboru ortopedie se v CLR zabývá prevencí, diagnostikou a léčebnou péčí o děti s hybnými poruchami.

POSKYTUJEME

  • včasnou diagnostiku a terapii hybných poruch
  • individuální rehabilitaci s využitím nejnovějších poznatků
  • výuku studentů a konzultace pro lékaře a fyzioterapeuty

SPOLUPRACUJEME S

  • FTN Krč, Praha 4
  • FN Motol, Praha 5
  • FNKV, Praha 10
  • ambulantními specialisty oborů neurologie, ortopedie, traumatologie

 

REHABILITAČNÍ TECHNIKY

 

VÝVOJ DÍTĚTE