Líbí se u nás Vašim dětem? Navštěvujete i Vy – rodiče rádi naše zařízení?

Víme ještě o mnohém, co bychom chtěli pro vaše děti změnit. Jakákoliv Vaše finanční pomoc by nám výrazně pomohla zlepšit vybavení a interiér CLR. Umožnila by zakoupení nových pomůcek a hraček pro rozvoj psychomotorických dovedností vašich dětí.

Zde je možné stáhnout formulář pro sponzorské dary.

Sponzoři

  • Jan Daněk
  • Pavel Švejcar - INSTRUCT
  • Linda Baránková
  • Martin Hanuška
  • Marie Plíšková
  • Bc. Martin Janoušek
  • MITTELEUROPA,  zastoupená: JUDr. Jaroslav Novák, PhD.
  • Martyna Monoszon
  • Eva Vidmanová

Děkujeme za vaši finanční pomoc.