PaedDr. Dana Herbichová, ředitelka CLR

Vzdělání:

1989 Postgraduální studium – doktor pedagogiky
1982 – 1986 Fakulta tělesné výchovy a sportu UK Praha – Obor tělesná výchova
a sport – rehabilitace
1978 – 1980 SZŠ Alšovo nábřeží Praha 1 – pomaturitní studium rehabilitační pracovník

Odborné kurzy:

2015 DNS koncept dle prof. Pavla Koláře
2012 Klappovo lezení - kvadrupedální lokomoce v prevenci a terapii
2011 Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu
2010 Aktivační systém reflexní lokomoce – Vojtova technika – refresh kurz
2010 Léčba idiopatické skoliozy metodou aktivní segmentální centrace
2008 Spiraldynamik – část 1.-4.
2007 Kurz tapingu
2004 Neinvazivní laserová terapie
2002 Klappovo lezení na bázi vývojové kineziologie
2001 Vývojová kineziologie v manuální medicíně
2001 Bobath terapie u dětí s DMO
1997 Terapie skolióz podle Schrothové
1996 Kurz mobilizace
1995 Aktivační systém reflexní lokomoce – Vojtova metoda

Mgr. Kateřina Jandová, zástupce ředitele CLR

Vzdělání:

1995 – 2000 Fakulta tělesné výchovy a sportu UK, Praha – Magisterské studium Fyzioterapie

Odborné kurzy:

2015 DNS koncept dle prof. Pavla Koláře
2014 Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu (refresh kurz)
2013 Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku
2010 Léčba idiopatické skoliozy metodou aktivní segmentální centrace
2010 Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu
2009 Redcord – koncept S-E-T
2009 Reflexní zónová terapie na noze
2003 Posturální terapie na bázi vývojové kineziologie
2002 Klappovo lezení na bázi vývojové kineziologie
2002 Terapie skolióz dle Schrothové
2002 Reflexní lokomoce – Vojtova metoda
2001 Metoda McKenzie
2000 Léčebné rehabilitační postupy Ludmily Mojžíšové
1997 Mobilizace žeber dle Mojžíšové

Mgr. Tereza Dušková

Email:   td.clr@centrum.cz

Vzdělání:

2010 – 2012 2. lékařská fakulta UK, Praha – Magisterské studium Fyzioterapie
2007 – 2010 3. lékařská fakulta UK, Praha – Bakalářské studium Fyzioterapie

Odborné kurzy:

2015 Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku
2015 Klappovo lezení - kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě
2013 Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu
2012 Medical Taping Concept
2012 "A" kurz licenčního kurzu Vojtovy metody (RL-CORPUS)
2011 Kurz balance (Course of Balance Rehabilitation)
2010 Míčková facilitace
2009 Licence I.tř. Zdravotní tělesné výchovy

Mgr. Denisa Polanská

Vzdělání:

2002 – 2007 2. lékařská fakulta UK, Praha – Magisterské studium Fyzioterapie

Odborné kurzy:

2015 DNS koncept dle prof. Pavla Koláře
2015 Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku
2013 Stabilizační cvičení v oblasti ramenního kloubu
2013 Léčba idiopatické skoliozy metodou aktivní segmentální centrace
2011 Terapeutické využití kinesiotapu
2009 Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému

Mgr. Lenka Spěváčková

Email: ls.clr@centrum.cz

Vzdělání:

1995 - 2001 Fakulta tělesné výchovy a sportu UK, Praha - Magisterské studium Fyzioterapie

Odborné kurzy:

2012 Základní principy metody R. Brunkow
2012 Medical Taping Concept
2011 Focusing
2008-2010 McKenzie metoda - mechanická diagnostika a terapie část A,B,C,D
2008 Kurz Feldenkraisovy metody
2007 Reflexní zónová terapie na noze dle H.Marquardt - základní a nástavbový kurz
2003 Principy Bobath konceptu ve fyzioterapii
2002 Posturální terapie na bázi vývojové kineziologie
2002 Kurz diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového aparátu
2002 Léčebné postupy podle metody L. Mojžíšové
2001 Brügger Therapeut
2000 Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku
1999 Kurz synergické reflexní terapie

Bc. Eva Jenčíková 

Vzdělání:

2012 - 2015 Lékařská fakulta Hradec Králové - Bakalářské studium Fyzioterapie
2002 – 2005 VZŠ Praha 4, 5. května – Diplomovaný fyzioterapeut

Odborné kurzy:

2020 Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku (A)
2015 Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu I., II., III. část
2014 Akrální koaktivační terapie I. část
2014 Akrální koaktivační diagnostika
2014 Diagnostika a terapie dysfunkce HSSP I., II. část
2009 Terapeutické využití kineziotapu
2009 Reflexní zónová terapie na noze – Základní kurz
2009 Sportovní fyzioterapie a trénink I, II
2007 Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie u vybraných diagnóz - Vojtova metoda
2007 Taping v prevenci poruch pohyb. aparátu

Mgr. Pavla Chrudimská

Vzdělání:

2002 – 2007 2. lékařská fakulta UK, Praha – Magisterské studium Fyzioterapie
1992 – 1994 SZŠ Hradec Králové – pomaturitní kvalifikační studium rehabilit. pracovník

Odborné kurzy:

2017 DNS koncept dle prof. Pavla Koláře 
2017 Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku
2010 Léčba idiopatické skoliozy metodou aktivní segmentální centrace
2009 Redcord – koncept S-E-T
2009 Terapeutické využití kinesiotapu
2009 Aktivační systém reflexní lokomoce – Vojtova technika – refresh kurz
2009 Reflexní zónová terapie na noze – nástavbový kurz
2007 Fyzioterapie algických vertebrogenních poruch
2005 Reflexní zónová terapie na noze – základní kurz
2002 Kurz diagnostiky a terapie postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů
1999 Aktivační systém reflexní lokomoce – Vojtova technika

Mgr. Eva Krejčovesová

Vzdělání:

2005 - 2007 2. lékařská fakulta UK, Praha - Magisterské studium fyzioterapie
2002 - 2005 2. lékařská fakulta UK, Praha – Bakalářské studium fyzioterapie
1999 - 2002 Vyšší zdravotnická škola Praha – Diplomovaný fyzioterapeut

Odborné kurzy:

2021 Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku
2018 Mobilizační techniky v pojetí Mgr.Petra Bitnara
2017 - 2018 DNS koncept dle prof. Koláře
2010 Terapeutické využití kineziotapu
2010 Léčba idiopatické skoliozy metodou aktivní segmentální centrace
2009 Školící akce vedená u Prof. MUDr. Karlem Lewitem, DrSc.
2009 Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému
2007
Vývojové aspekty v prevenci funkčních poruch
2007 "A" kurz licenčního kurzu Vojtovy metody (RL-CORPUS)
2006 Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliozy
2005
Reflexní zónová terapie na noze – základní kurz
2005 Syndrom kostrče a pánevního dna v rámci kineziologie a funkční patologie pánve

Štěpánka Freiová, Dis.

Vzdělání:

1997 - 1999 VZŠ Praha 4 - 5. Května - diplomovaný fyzioterapeut

Odborné kurzy:

2021 Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku
2018 Bránice a její role při vzniku funkčních poruch pohybového a viscerálního systému
2011 Kineziotaping
2009 Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie - refresh kurz
2007 Terapie reflexních zon na noze
2007 Vývojové aspekty v prevenci funkčních poruch
2005 Neinvazivní laser v medicíně
2002
Posturální terapie na bázi vývojové kineziologie
2002 Klapovo lezení na bázi vývojové kineziologie
2001 Bobath terapie u dětí s DMO
2001
Kurz Mc Kenzie
2000 Léčebné rehabilitační postupy Ludmily Mojžíšové
2000 Terapie skolioz podle Schrothové
1999 Vývojová kineziologie v manuální medicíně
1999 Aktivační systém reflexní lokomoce - Vojtova technika

Mgr. Michaela Vojtová

Vzdělání:

2009 - 2011 2. lékařská fakulta UK, Praha - Magisterské studium fyzioterapie
2006 - 2009 3. lékařská fakulta UK, Praha – Bakalářské studium fyzioterapie

Odborné kurzy:

2023 DNS koncept dle prof. Koláře (A, B)
2023 Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku
2021 Manipulace - Mgr. Maja Spiritović
2021 Kurz terapie v těhotenství a po porodu
2019 - 2021   McKenzie  A-E a závěrečná zkouška s titulem cert. MDT 
2020 Terapie u dysfunkce pánevního dna
2019    Aktivní segmentální centrace - Dr. Švejcar
2018 Terapeutické využití Temtex tapu
2014 Viscerovertebrální vztahy a jejich využití v klinické praxi - Mgr. Bitnar
2013 Rehabilitační kurz léčby některých druhů ženské funkční sterility metodou Ludmily Mojžíšové
2012 Kurz diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového aparátu
2011 Metodika senzomotorické stimulace- senzomotorika, stabilizace, stabilita I a II
2011 Rehabilitace u pacientů s vestibulárními poruchami

Mgr. Tereza Čechová

Vzdělání:

2020 - 2022  2. lékařská fakulta UK, Praha - Magisterské studium fyzioterapie
2017 - 2020  2. lékařská fakulta UK, Praha – Bakalářské studium fyzioterapie

Odborné kurzy:

2022               Úvod do Vojtovy metody – kurz pro studenty magisterského studia 2. lf UK v RL-Corpus
2018 Kineziotaping I. + II. (EduSpa College)