Spirální dynamika

je anatomicky podložený koncept trojrozměrného držení a pohybové koordinace lidského těla. Zakladatelé konceptu jsou francouzská fyzioterpeutka Jolan Deswarte a švýcarský lékař Christian Larsen.

Vychází z principů anatomické stavby a ideální pohybové koordinace tak, jak se vyvíjela v průběhu evoluce až k dnešní vzpřímené chůzi. Změnou funkce postupně došlo ke změnám struktury svalů, šlach, kloubů a kostí. Většina funkčních poruch na pohybovém aparátu souvisí s dosud nezvládnutou adaptací na polohu vzpřímeného stoje a chůze po dvou končetinách. Spirální dynamika je návod k aktivnímu použití pro vlastní tělo. Jako pomocné se používají speciální měkké techniky k uvolnění zkrácených struktur.