S-E-T (Sling exercise therapy)

S-E-T neboli aktivní terapie v závěsu je diagnostický a terapeutický systém aktivního cvičení s cílem zajistit trvalé zlepšení obtíží pohybového aparátu.

Využívá mechanický závěsný systém Redcord (dříve Terapi-Master), vhodný pro aktivaci svalů hlubokého stabilizačního systému páteře a funkční stabilizaci kloubů. Je vhodný pro pacienty bez rozdílu věku a kondice. Jeho předností je cílené a přesné dávkování zátěže.