Metoda Schrottové

Cvičební metoda léčení skoliózy, kterou vypracovala a vyzkoušela nejprve sama na sobě německá učitelka Katharina Schroth.

Katharina Schroth skoliózu chápala jako trojrozměrnou deformitu. Trup rozdělila do tří pravoúhlých bloků stojících nad sebou – pánevní, hrudní a ramenní. Při skolióze se tyto bloky posunují ve frontální rovině, rotují proti sobě a nabývají klínovitého tvaru, čímž vzniká torze. Následkem přetočení se tělo zkracuje a klesá.

Při terapii využívá následující cvičební prostředky:

Předpokladem této metody je motivace a spolupráce pacienta.