Metoda McKenzie

Metoda McKenzie je koncept autorem Robinem McKenziem nazývaný MDT - mechanická diagnostika a terapie. Je to koncept konkrétně zaměřený na pacienty s vertebrogenními obtížemi.

Léčebný postup vychází z principu, že zkladní příčina bolesti páteře má mechanickou podstatu, a tudíž lze řešit mechanicky. Základem správné mechanické diagnostiky je podrobná anamnéza a specifické mechanické vyšetření. Vyšetření je založeno na testování pohybů, kdy sledujeme bolestivé reakce a změny rozsahu pohybu.

Nejdůležitější bolestivou reakcí je fenomén centralizace. Jedná se o přesun bolesti z periferie směrem k páteři na základě určitého pohybu či polohy. Terapie vychází z aktivních pohybů, které centralizují nebo odstraňují bolest a upravují funkci pohybu. Stanoví se tzv. směrová preference.

Počty individuálních cvičení se vybírají podle reakcí pacienta na vyšetřované pohyby. Součástí léčebného postupu je vedení pacienta k sebeodpovědnosti a vlastnímu podílu na léčbě, pacient je aktivním účastníkem léčby.