Klappovo lezení

Metodu založil německý ortoped Rudolf Klapp. Jedná se o lokomoci v kvadrupedální pozici - lezení po čtyřech. Princip spočívá v rozložení páteře mezi 4 body opory se současnou lokomocí - lezením. Takto dochází k rotabilitě a protažení páteře s posílením svalového korzetu.

Cvičení má jasně daná pravidla, např. že pohyb začíná v přesně nastavené výchozí pozici, měl by být pomalý, plynulý s tlakem končetin do podložky s napřímeným držením celé páteře, aj. Cvičením se celkově zlepšuje držení páteře, dochází k posílení svalového korzetu.

Indikace: