Centrum léčebné rehabilitace, založené v roce 1992, je ambulantní zdravotnické zařízení, jehož zřizovatelem je Hlavní město Praha. Kolektiv speciálně vyškolených fyzioterapeutů a lékařů specialistů v oboru ortopedie se v CLR zabývá prevencí, diagnostikou a léčebnou péčí o děti s hybnými poruchami.

Poskytujeme:

Spolupracujeme s:

Zřizovací listina CLR