Fyzioterapeuti

PaedDr. Dana Herbichová, ředitelka CLR

Vzdělání:

1989Postgraduální studium – doktor pedagogiky
1982 – 1986Fakulta tělesné výchovy a sportu UK Praha – Obor tělesná výchova
a sport – rehabilitace
1978 – 1980SZŠ Alšovo nábřeží Praha 1 – pomaturitní studium rehabilitační pracovník

Odborné kurzy:

2015DNS koncept dle prof. Pavla Koláře (úrověň A,B,C)
2012Klappovo lezení - kvadrupedální lokomoce v prevenci a terapii
2011Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu
2010Aktivační systém reflexní lokomoce – Vojtova technika – refresh kurz
2010Léčba idiopatické skoliozy metodou aktivní segmentální centrace
2008Spiraldynamik – část 1.-4.
2007Kurz tapingu
2004Neinvazivní laserová terapie
2002Klappovo lezení na bázi vývojové kineziologie
2001Vývojová kineziologie v manuální medicíně
2001Bobath terapie u dětí s DMO
1997Terapie skolióz podle Schrothové
1996Kurz mobilizace
1995Aktivační systém reflexní lokomoce – Vojtova metoda


Mgr. Kateřina Jandová

Vzdělání:

1995 – 2000Fakulta tělesné výchovy a sportu UK, Praha – Magisterské studium Fyzioterapie

Odborné kurzy:

2015DNS koncept dle prof. Pavla Koláře (úrověň A,B,C)
2014Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu (refresh kurz)
2013Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku
2010Léčba idiopatické skoliozy metodou aktivní segmentální centrace
2010Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu
2009Redcord – koncept S-E-T
2009Reflexní zónová terapie na noze
2003Posturální terapie na bázi vývojové kineziologie
2002Klappovo lezení na bázi vývojové kineziologie
2002Terapie skolióz dle Schrothové
2002Reflexní lokomoce – Vojtova metoda
2001Metoda McKenzie
2000Léčebné rehabilitační postupy Ludmily Mojžíšové
1997Mobilizace žeber dle Mojžíšové


Jitka Petrůjová

Vzdělání:

1985 – 1987SZŠ Alšovo nábřeží Praha 1 – pomaturitní studium rehabilitační pracovník

Odborné kurzy:

2014Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu (refresh kurz)
2014Atestační zkouška v oboru Aplikovaná fyzioterapie
2011Aktivační systém reflexní lokomoce – Vojtova technika – refresh kurz
2010Léčba idiopatické skoliozy metodou aktivní segmentální centrace
2010Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu
2009Redcord – koncept S-E-T
2008SM-Systém
2002Klapovo lezení na bázi vývojové kineziologie
2002Terapie skolióz dle Schrothové
2001Metoda McKenzie
2000Léčebné rehabilitační postupy Ludmily Mojžíšové
1994Aktivační systém reflexní lokomoce - Vojtova metoda


Mgr. David Pruner

Vzdělání:

1998 – 2000Fakulta tělesné výchovy a sportu UK Praha – Magisterské studium Fyzioterapie
1993 – 19963. lékařská fakulta UK, Praha – Bakalářské studium Fyzioterapie

Odborné kurzy:

2011Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku
2010Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie u vybraných diagnóz
2009Princip spirální dynamiky – koordinační jednotka horní končetina
2009Posturální proprioceptivní terapie segmentální instability podle MUDr. Raševa
2009Princip spirální dynamiky – koordinační jednotka trup a horní končetina
2007Rehabilitační postupy u pacientů s poruchou vestibulárního aparátu
2006Léčba idiopatické skoliosy metodou aktivní segmentální centrace
2006Aplikovaná kineziologie, cvičení na míčích a labilních plochách
2004Vývojová kineziologie v manuální medicíně
2002Reflexní lokomoce – Vojtova metoda
2001Kurz diagnostiky a terapie postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů


Mgr. Tereza Dušková

Vzdělání:

2010 – 20122. lékařská fakulta UK, Praha – Magisterské studium Fyzioterapie
2007 – 20103. lékařská fakulta UK, Praha – Bakalářské studium Fyzioterapie

Odborné kurzy:

2015Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku (část A,B)
2015Klappovo lezení - kvadrupedální lokomoce v prevenci a léčbě
2013Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu
2012Medical Taping Concept
2012"A" kurz licenčního kurzu Vojtovy metody (RL-CORPUS)
2011Kurz balance (Course of Balance Rehabilitation)
2010Míčková facilitace
2009Licence I.tř. Zdravotní tělesné výchovy


Mgr. Denisa Polanská

Vzdělání:

2002 – 20072. lékařská fakulta UK, Praha – Magisterské studium Fyzioterapie

Odborné kurzy:

2015DNS koncept dle prof. Pavla Koláře (úrověň A,B,C)
2015Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku
2013Stabilizační cvičení v oblasti ramenního kloubu
2013Léčba idiopatické skoliozy metodou aktivní segmentální centrace
2011Terapeutické využití kinesiotapu
2009Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému


Mgr. Lenka Spěváčková

Vzdělání:

1995 - 2001Fakulta tělesné výchovy a sportu UK, Praha - Magisterské studium Fyzioterapie

Odborné kurzy:

2012Základní principy metody R. Brunkow
2012Medical Taping Concept
2011Focusing
2008-2010McKenzie metoda - mechanická diagnostika a terapie část A,B,C,D
2008Kurz Feldenkraisovy metody
2007Reflexní zónová terapie na noze dle H.Marquardt - základní a nástavbový kurz
2003Principy Bobath konceptu ve fyzioterapii
2002Posturální terapie na bázi vývojové kineziologie
2002Kurz diagnostiky a terapie funkčních poruch pohybového aparátu
2002Léčebné postupy podle metody L. Mojžíšové
2001Brügger Therapeut
2000Aplikace vývojové kineziologie podle Vojty u hybných poruch v dětském věku
1999Kurz synergické reflexní terapie


Bc. Eva Jenčíková

Vzdělání:

2012 - 2015Lékařská fakulta Hradec Králové - Bakalářské studium Fyzioterapie
2002 – 2005VZŠ Praha 4, 5. května – Diplomovaný fyzioterapeut

Odborné kurzy:

2015Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového aparátu I., II., III. část
2014Akrální koaktivační terapie I. část
2014Akrální koaktivační diagnostika
2014Diagnostika a terapie dysfunkce HSSP I., II. část
2009Terapeutické využití kineziotapu
2009Reflexní zónová terapie na noze – Základní kurz
2009Sportovní fyzioterapie a trénink I, II
2007Reflexní terapie na podkladě vývojové kineziologie u vybraných diagnóz - Vojtova metoda
2007Taping v prevenci poruch pohyb. aparátu


Mgr. Pavla Chrudimská, zástupce ředitele CLR

Vzdělání:

2002 – 20072. lékařská fakulta UK, Praha – Magisterské studium Fyzioterapie
1992 – 1994SZŠ Hradec Králové – pomaturitní kvalifikační studium rehabilit. pracovník

Odborné kurzy:

2010Léčba idiopatické skoliozy metodou aktivní segmentální centrace
2009Redcord – koncept S-E-T
2009Terapeutické využití kinesiotapu
2009Aktivační systém reflexní lokomoce – Vojtova technika – refresh kurz
2009Reflexní zónová terapie na noze – nástavbový kurz
2007Fyzioterapie algických vertebrogenních poruch
2005Reflexní zónová terapie na noze – základní kurz
2002Kurz diagnostiky a terapie postizometrické relaxace, měkkých a mobilizačních technik páteře a periferních kloubů
1999Aktivační systém reflexní lokomoce – Vojtova technika


Mgr. Eva Krejčovesová, t.č. na mateřské dovolené

Vzdělání:

2002 – 20072.lékařská fakulta UK, Praha – Magisterské studium Fyzioterapie
1999 – 2002Vyšší zdravotnická škola, 5. Května – obor Diplomovaný fyzioterapeut

Odborné kurzy:

2010Terapeutické využití kinesiotapu
2010Léčba idiopatické skoliozy metodou aktivní segmentální centrace
2009Diagnostika a terapie funkčních poruch pohybového systému
2009školící akce vedená Prof. MUDr. Karlem Lewitem, DrSc.
2007Reflexní lokomoce – Vojtova metoda „A“
2007Vývojové aspekty v prevenci funkčních poruch
2006Diagnostika a kinezioterapie u idiopatické skoliozy
2005Komplexní terapie syndromu kostrče a pánevního dna
2005Reflexní zónová terapie na noze


Štěpánka Freiová Dis., t.č. na mateřské dovolené

Vzdělání:

1997 – 1999VZŠ Praha 4, 5. května – Diplomovaný fyzioterapeut

Odborné kurzy:

2007Vývojové aspekty v prevenci funkčních poruch
2002Posturální terapie na bázi vývojové kineziologie
2001Metoda McKenzie
2001Bobath terapie u dětí s dg. DMO
2000Léčebné rehabilitační postupy Ludmily Mojžíšové
2000Terapie skolióz podle Schrothové
1999Vývojová kineziologie v manuální medicíně
1999Aktivační systém reflexní lokomoce – Vojtův princip