Brüggerův koncept

Alois Brügger byl švýcarský neurolog, zabývající se problematikou funkčních poruch pohybového systému. Vytvořil komplexní podrobně rozpracovaný systém diagnostiky a terapie.

V diagnostice je zahrnuto vyšetření pacienta pohledem i funkčními testy. Důležitým zdrojem informací je i anamnéza. Do systému terapie patří jak manuální postupy, tak instruktáž cvičení, polohování a edukace (zadání cviků za domácí úkol, doporučení ke změnám v pohybovém režimu). Důležitou součástí terapie je posturální korekce.

K instruktáži o správném držení těla využívá model 3 ozubených kol. Brügger vychází z myšlenky, že pánev, hrudník a hlavu můžeme vnímat jako tři ozubená kola, jejichž postavení spolu úzce souvisí. Z toho musíme vycházet při korekci držení těla a pracovat se všemi třemi segmenty, abychom dosáhli kýženého výsledku.